Infocentrum

(Deník, 21. 8. 2014) Nová pravidla pro dohody mezi lidmi od jejich narození až do smrti se nerodila snadno. Po deseti letech odborných i politických debat nakonec poslanci před dvěma roky nový občanský zákon schválili, přičemž účinný je od letošního Nového roku. A okamžitě se začala valit kritika z řad advokátů, soudců i ministerských úředníků

První náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán, velký kritik životního díla profesora Karla Eliáše, Deníku dokonce řekl, že v kodexu je třeba opravit „téměř všechno". Nejkřiklavější je podle něj problémové nastavení dědického práva, obchodní korporace, svěřenské fondy. Ujistil přitom, že nepůjde o kompletní přepis zákona, ale jeho cizelování. „Nehodláme nadělat víc škody než užitku a měnit budeme jen pasáže, u nichž jsme si jistí. Podle mě by to nemělo přesáhnout pět, maximálně deset procent textu," sdělil Robert Pelikán v červenci.

Výsledek letní práce legislativců se objevil na webových stránkách ministerstva spravedlnosti včera. Jde o návrh první části změn, které mají normu zpřesnit. Vyjádřit se k ní mají koaliční partneři ?i Karel Eliáš.

Manželské dluhy

Řeší se v nich třeba dluhy jednoho ze zemřelých manželů ?v rámci společného jmění manželů. Nové znění paragrafu 764 by mohlo znít: „Dluhy, které jsou součástí společného jmění manželů, lze v řízení o pozůstalosti vypořádat ke dni smrti zůstavitele pouze dohodou pozůstalého manžela se zůstavitelovými dědici; vypořádání dluhů má účinky jen mezi pozůstalým manželem ?a zůstavitelovými dědici." ?K úvaze se dává i prodloužení maximální doby omezení svéprávnosti člověka ze tří na pět let.

Bývalý náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, jenž se významně podílel na vzniku civilního kodexu, Deníku řekl, že zákon, který přinesl lidem mnoho nových práv, potřebuje čas. „Musí se stabilizovat jeho výklad a vzniknout nová judikatura. Uspěchané změny nadělají zmatky, proto by se mělo měnit jen to, co je nezbytně nutné," míní František Korbel. Podle něj by si s většinou problémů poradila sama praxe ?a jediné, co je nutné upravit, jsou procesní předpisy, tedy občanský soudní řád. Jeho novela už je připravena.

Pronájmy vstřícně

Exnáměstek upozornil, že zákon například vyšel vstříc majitelům nemovitostí, kteří už nemusejí nájemcům při výpovědi zajistit bytovou náhradu. Mimochodem právě nájemní smlouvy na bytové prostory patří k těm, jež se řídí novým občanským zákonem, i když byly uzavřeny před letošním 1. lednem. Díky tomu nájemníci už například nemusejí majiteli sdělovat, že v bytě chovají zvíře a po ukončení nájmu mají nárok na vrácení kauce zvýšené o běžnou úrokovou sazbu."

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.