Infocentrum

(Ondřej Havlíček, epravo.cz, 21.11.2013) Zástava pohledávek z vkladu na účtu stavebního spoření je základním zajišťovacím instrumentem, které stavební spořitelny využívají v případě překlenovacích úvěrů. Uspořená částka slouží u překlenovacího úvěru k zajištění pohledávky poskytovatele stavebního spoření, neboť účastník stavebního spoření si na smlouvu o stavebním spoření nadále spoří tak, aby mu vznikl nárok na řádný úvěr a aby poté z uspořené částky splatil část překlenovacího úvěru. Naspoření určité minimální částky na účet je jednou z podmínek pro vznik nároku na řádný úvěr, z něhož se uhrazuje zbylá část překlenovacího úvěru. Vedle toho je dnes možné zastavit pohledávky na účtu stavebního spoření i ve prospěch jiných subjektů, než jsou stavební spořitelny.

Zákon 89/2012  Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) výše uvedenou situaci mění. V souladu s § 1335 NOZ lze zastavit pouze pohledávku, kterou lze postoupit jinému. Podle § 5 odst. 9 zákona č. 96/1993  Sb., o stavebním spoření, však nelze uspořenou částku v době spoření převést na jinou osobu. To znamená, že by ji mj. nebylo možné ani zastavit, a to ani ve prospěch stavebních spořitelen. Tento problém ve prospěch stavebních spořitelen upravil doprovodný zákon k NOZ (zákon č. 303/2013  Sb.), když do výše uvedeného § 5 odst. 9. zákona o stavebním spoření doplnil, že uspořenou částku lze použít k zajištění pohledávek poskytovatele stavebního spoření[1] z úvěru, který poskytovatel stavebního spoření poskytl podle zákona o stavebním úvěru (překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření). Vklad na účtu stavebního spoření tak bude možné nadále zastavit, nicméně pouze jako zajištění úvěru poskytnutého podle zákona o stavebním spoření.

 

 

 

Na základě textu důvodové zprávy k tomuto doprovodnému zákonu k NOZ vyplývá, že pohledávky z vkladu na účtu stavebního spoření lze zastavit pouze ve prospěch stavební spořitelny, se kterou má daný účastník uzavřenou příslušnou smlouvu o stavebním spoření a od které si bere úvěr podle zákona o stavebním spoření. Pokud má účastník s danou stavební spořitelnou uzavřeno více smluv o stavebním spoření, bude možné, aby použil jako zajištění všechny smlouvy, které má u dané stavební spořitelny, a to i v případě, že si úvěr bude brát pouze na základě jedné z nich. Naopak nelze souhlasit se závěrem, že zástava pohledávek ze stavebního spoření je možná i ve prospěch ostatních stavebních spořitelen, resp. poskytovatelů stavebního spoření, pokud poskytují úvěr podle zákona o stavebním spoření.

 

 

——————————————————————————–
[1] Doprovodný zákon nehovoří o stavební spořitelně, ale o poskytovateli stavebního spoření, jelikož zohledňuje novelu zákona o stavebním spoření, která měla uvolnit poskytování stavebního spoření i pro jiné subjekty než jsou stavební spořitelny, nicméně tato novela nebyla ke dni publikace tohoto článku přijata.

 

 

 

 

 

Autor pracuje v AK Weinhold Legal

 

 

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.