Infocentrum

(Veronika Ryšávková, František Korbel, MF Dnes, 15.11.2013) Jaký je rozdíl mezi výpůjčkou a zápůjčkou a jaké výhody přináší pacht oproti nájmu? A kdy můžete vzít zpět svůj dar? Odpoví vám tento díl seriálu.

Kopečkovi mají za sebou náročný rok. Hlavně pan Josef, který loni povýšil a od té doby se v práci ani nezastavil. Na sklonku roku by si proto rád odpočinul a vyrazil se ženou někam za teplem. „Co třeba Egypt nebo Thajsko?“ ptá se natěšeně Josef při listování v katalogu a už si představuje, jak bude šnorchlovat mezi korály a ochutnávat místní speciality. Anna při vzpomínce na poslední dovolenou tolik nadšení nesdílí. Připlatili si tehdy sice za pětihvězdičkový hotel přímo u moře, na letišti je však delegátka poslala do jiného hotelu s rychlou omluvou, že to v tom původním nějak popletli a zapomněli jim zarezervovat pokoj. Jenže náhradní hotel měl hned několik vad na kráse: větší vzdálenost od moře, horší služby i stravu. Zvídavý pan Josef navíc na místním trhu ochutnal národní nápoj nejasného složení a měl pak tři dny žaludeční potíže. „Člověk si chce jednou za rok dopřát bezstarostný relax, vybere si proto zájezd podle svých představ, ale takhle to dopadne,“ láteřili Kopečkovi a pachuť ze zkažené dovolené je provázela ještě dlouho.

            Právě vzácnost několika dní, které člověk může věnovat dovolené, zohledňuje nová úprava smlouvy o zájezdu. Podle ní bude kancelář muset v případě porušení povinnosti, za kterou odpovídá, nahradit vedle škody na majetku také újmu za zkaženou radost. Za horší ubytování a stravu, než si ujednali s kanceláří, by Kopečkovi v příštím roce museli dostat finanční náplast. Do konce letošního roku tuto zákonnou povinnost cestovní kanceláře nemají a jednotlivá odškodnění řeší pouze podle svého „svědomí“.

            V případě následků Josefových ochutnávek mimo hotel by neuspěli. Kancelář totiž nemůže být odpovědná za to, co není její povinností podle zákona ani podle smlouvy. Třeba za špatné počasí, partnerské hádky nebo vlastní zavinění rekreantů. Paní Anna si při příležitosti plánování dovolené vzpomněla, že nemají doma cestovní kufr, který v létě půjčili sousedům Markovým.

Aby přípravu nepodcenila, šla si raději pro něj a rovnou Markovým vzala velký litinový pekáč, který si před časem půjčila, aby na něm rodině upekla svatomartinskou husu. Podobné sousedské výpomoci jsou klasickým příkladem takzvané výprosy. Ta je novým termínem v občanském zákoníku a spočívá v bezplatném půjčení věci k užívání, aniž by se ujednalo, na jak dlouho nebo k jakému účelu.

 

Prohýřené peníze na studium budete muset dárci vracet

 

Pradědu Adama v souvislosti s novým zákoníkem zase zajímá, jak bude upravené darování. Rád by totiž svému synu Františkovi věnoval vzácné hodinky, které sám kdysi dostal od svého dědečka. Jenže má se štědrostí vůči vlastní rodině špatné zkušenosti. Chtěl přispět na vzdělání svých potomků, a tak se před lety domluvil se svým vnukem Josefem, že ho bude finančně podporovat při studiích na vysoké škole. Josef se sice na školu dostal, ale hned v prvním semestru studovat přestal, což doma „zapomněl“ oznámit. Za pradědečkovy peníze tak místo přednášek dva roky navštěvoval pivnice. Navíc pradědovi ani nepoděkoval a nechal ho na holičkách, když potřeboval pomoci se stěhováním. Dnes už praděda Adam Josefovi odpustil, ale když se dozvěděl o vnukových prohýřených studiích, chtěl peníze vrátit. Jenže stávající úprava to neumožňuje. Podle nového zákoníku by za takový nevděk mohl dárce požadovat svůj dar zpět.

            Nová úprava darovací smlouvy přináší i další novinky, například odvolání daru v případě nouze, kdy dárce nezaviněně zůstane bez prostředků na vlastní živobytí. Když tedy praděda daruje vnukům vzácnou sbírku známek a pak mu vykradou byt a přijde o veškeré nepojištěné úspory, může svůj dar požadovat zpět nebo se s potomky domluvit o přiměřené náhradě.

 

***

 

DŮLEŽITÉ NOVINKY Nový zákoník umožňuje darovat všechen svůj majetek nebo i majetek, který teprve vznikne, druhé osobě. Kupní smlouva bude mít sjednocenou úpravu, vycházející převážně ze stávajícího obchodního zákoníku. Nájem se od ledna 2014 rozdělí na nájem a pacht. Nájem můžete pouze užívat. Z pachtu lze mít výnosy. Třeba úrodu ze zahrady či pole nebo zisk z provozu závodu. Novinkou je i darování podpory, například pravidelné příspívání studentovi na vysokoškolské studium.

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.