Obchodní korporace

Převzaté texty nevyjadřují názor ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články k zákonu o obchodních korporacích

Podle stanoviska expertů není příplatek akcionáře do vlastního kapitálu akciové společnosti mimo základní kapitál zákonem o obchodních korporacích upraven; obdobně nebyl upraven ani obchodním zákoníkem. Na povaze příplatku...

Číst více

(David Vosol, Ondrej Poništiak, epravo.cz, 4.4.2014)

V souvislosti s novou civilně právní úpravou vyvstala v...

Číst více

(Tadeáš Petr, Jan Zrzavecký, epravo.cz, 2.4.2014)

S účinností nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), a zákona...

Číst více

(Jiří Pelák, Auditor, 13. 3. 2014)

Obsah tohoto článku byl projednán Výborem pro metodiku auditu a schválen Výkonným výborem Komory auditorů...

Číst více

(Daniel Mališ, epravo.cz, 11.2.2014)

Notoricky známý § 196a ObchZ obsahoval řadu pravidel na ochranu společnosti, jejích...

Číst více

(Tomáš Cimbota, epravo.cz, 10.2.2014)

Smyslem tohoto krátkého článku je upozornit na jednu, zdánlivě nenápadnou a...

Číst více

(businessinfo.cz,13.1.2014)

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.