Obchodní korporace

Převzaté texty nevyjadřují názor ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články k zákonu o obchodních korporacích

Na akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000, jejichž základní kapitál nedosahuje k 1. 1. 2014 výše 2 mil. Kč, se podle expertní komise i po 31. 12. 2013 vztahuje čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., a proto nejsou...

Číst více

(Luboš Nevrkla, epravo.cz, 27.5.2014)

S ohledem na blížící se konec lhůty pro uvedení společenských smluv do souladu...

Číst více

(Jitka Ivičičová, epravo.cz, 26.5.2014)

Přestože zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...

Číst více

Podle expertní komise je vyplacení zálohy na výplatu podílu na zisku podle § 40 odst. 2 ZOK podmíněno tím, že obchodní korporace sestaví mezitímní účetní závěrku. Výplata zálohy na zisku je samostatným zákonným důvodem pro...

Číst více

V případě koupě obchodního závodu podle stanoviska kupující nabývá vlastnické právo k nemovitostem, které tvoří obchodní závod, k okamžiku, kdy nabyl vlastnické právo k obchodnímu závodu jako celku. Vklad vlastnického práva..

Číst více

Podle stanoviska Expertní skupiny KANCLu nový občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem. Podnikatel podnikající bez podnikatelského oprávnění, je-li zákonem vyžadováno, je považován se zřetelem k...

Číst více

Pro všechny obchodní korporace platí pro výplatu prostředků z jiných vlastních zdrojů (ostatní kapitálové fondy) podmínka zakotvená v § 40 odst. 1 ZOK, a sice že si takovou výplatou nesmí přivodit úpadek podle insolvenčního...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.