Smluvní právo

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články ke smluvnímu právu

(Právo, Jiří Hardoš, 14.12.2013)

Spotřebitele je třeba chránit, a to tak, že velmi. Tímto heslem se podle všeho řídili tvůrci nového občanského...

Číst více

(Iva Hutařová, epravo.cz, 12. 12. 2013)

Také úprava odpovědnosti za vady a záruk doznala Novým občanským...

Číst více

 

 

Číst více

(Zuzana Kohoutová, iDnes.cz, 9. 12. 2013)

Nově bude možné odstoupit i od smluv, které byly sice uzavřené v prodejně, ale bylo to těsně poté, co...

Číst více

(Richard W. Fetter, epravo.cz, 5.12.2013)

Výši zákonných úroků z prodlení stanoví od 1. 1. 2014 nově nařízení vlády...

Číst více

(Barbora Malimánková, epravo.cz, 28.11.2013)

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přináší změny i v oblasti cestovního ruchu. Stejně...

Číst více

(Jiří Hardoš, Právo, 23.11.2013)

Nový občanský zákoník přináší uvolnění pro uzavírání, změnu i zánik smluv a závazků. Pokud stranám nebude vyhovovat...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.