Smluvní právo

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články ke smluvnímu právu

(Eva Zrzavecká, Michaela Šerá, epravo.cz, 14.8.2013)

Aktuálně platný obchodní zákoník stanoví, že část obsahu smlouvy lze určit odkazem na všeobecné...

Číst více

(Markéta Dvořáková, epravo.cz, 7.8.2013)

Počínaje 1. 1. 2014 vstupuje v účinnost velmi diskutovaný zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen...

Číst více

(Jakub Dohnal, Ondřej Reiser, epravo.cz, 2.8.2013)

Od roku 2014 se snad konečně uleví majitelům nemovitostí s ohledem na komplikované zajišťování..

Číst více

(Eva Bartůňková, epravo.cz, 22.7.2013)

Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který přináší některé změny v..

Číst více

(Petra Jůzlová, Lidové noviny, 12.7.2013)

Občanský zákoník, který začne platit od ledna, umožní soudům zrušit lichvářské smlouvy nebo snížit...

Číst více

(Radek Salajka, Petr Novotný, epravo.cz, 9.7.2013)

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který má nabýt účinnosti dne 1. ledna...

Číst více

(Ľuboslava Pištejová, epravo.cz, 3.7.2013)

Dosavadní právní úprava licencí byla rozdělena do dvou právních předpisů. Licence k dílu...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.