Smluvní právo

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články ke smluvnímu právu

V případě koupě obchodního závodu podle stanoviska kupující nabývá vlastnické právo k nemovitostem, které tvoří obchodní závod, k okamžiku, kdy nabyl vlastnické právo k obchodnímu závodu jako celku. Vklad vlastnického práva..

Číst více

Podle stanoviska Expertní skupiny KANCLu nový občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem. Podnikatel podnikající bez podnikatelského oprávnění, je-li zákonem vyžadováno, je považován se zřetelem k...

Číst více

(Tereza Kadlecová, Lucie Hořejší, epravo.cz, 4.4.2014)

Institutu neúměrného zkrácení, který do našeho právního řádu navrátil nový občanský...

Číst více

(Barbora Gonsiorová, Naďa Zajacová, epravo.cz, 26.3.2014)

Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti v občanském...

Číst více

(Daniel Mališ, epravo.cz, 25.3.2014)

Předsmluvní odpovědnost byla před zavedením nového občanského zákoníku spíše...

Číst více

Podle ustanovení § 2287 OZ může nájemce vypovědět nájem bytu, nebo nájem domu, sjednaný na dobu určitou, „změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci...

Číst více

Ve sdělovacích prostředcích se objevily názory, že hmotněprávní a procesněprávní úprava postižení majetku patřícího do společného jmění manželů je ve vzájemném rozporu a že procesní úprava v občanském soudním řádu a...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.