Infocentrum

Časté dotazy - Bydlení a nájem

Kategorie:    

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou. Členství v něm je odvozeno od vlastnictví jednotky a zakládá se schválením stanov, které až na výjimky vyžadují formu veřejné listiny. Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to nejpozději po vzniku vlastnického práva ke čtvrté převedené jednotce.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Nová úprava NOZ to již neumožňuje.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Kauci (peněžitou jistotu) lze ujednat jen do šestinásobku měsíčního nájemného (§ 2254 odst. 1 NOZ).

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Společenství vlastníků jednotek nově vzniká až dnem zápisu do veřejného rejstříku, nikoliv ex lege, jako podle dosavadní právní úpravy.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Převést pouze podíl na společných částech domu není možné. Převodem jednotky totiž dojde nejen k převodu bytu, ale zároveň i k převodu podílu na společných částech nemovité věci.

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

Zatímco za současné právní úpravy nelze tuto otázku jednoznačně zodpovědět, ZOK výslovně uvádí, že na nabyvatele přejde spolu s podílem i nájem družstevního bytu, a to včetně všech práv a povinností s tím spojených, tedy i včetně dlužných částek spojených s úhradou bydlení apod. (§ 736).

V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, napište nám jej prostřednictvím našeho formuláře.

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.