Infocentrum

I během následujícího víkendu bude Ministerstvo spravedlnosti pokračovat v přípravách návrhu tzv. akutní novely občanského zákoníku. Ta má napravit nejproblematičtější pasáže nového kodexu, které již působí či do budoucna mohou působit potíže lidem, justici i dalším subjektům. Expertní tým ministerstva pod vedením 1. náměstka ministryně spravedlnosti Roberta Pelikána konzultoval tento týden první část návrhu změn se čtyřčlennou expertní komisí. Jednání probíhala v klidném prostředí zotavovny Vězeňské služby na Přední Labské.

Expertní komisi tvoří Jan Dědič, advokát a vysokoškolský pedagog působící na Vysoké škole ekonomické v Praze a Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Ivana Štenglová, vysokoškolská pedagožka rovněž z Právnické fakulty Univerzity Karlovy (a donedávna též předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR), dále soudkyně tribunálu Soudního dvora Evropské unie Irena Pelikánová, která vedle toho také přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, a předseda senátu Nejvyššího soudu ČR Lubomír Drápal.

Členové komise se shodli na tom, že zákoník je potřeba upravit již nyní a nikoliv pouze pasivně čekat na výklad ze strany soudů. „Vidím nebezpečí, že některá řešení, která jsou velice pochybná z hlediska koncepčního, se příliš vžijí, a tudíž právní praxe je nějakým způsobem přijme. A potom, i když budeme vědět, že jsou nevyhovující, se s nimi budeme velice těžko rozžehnávat,“ uvedla soudkyně Pelikánová.

 „Zákoník neprošel žádnou opravdovou oponenturou, neprošel žádným skutečným probíráním jednotlivých situací, a tak se v něm objevily věci, které dokáže dešifrovat jen ten, kdo se dobře vyzná v občanském právu,“ připomněl jednu z příčin novelizace soudce Drápal, přičemž zdůraznil, že ale nelze nyní reagovat na chyby v zákoně „stejnou metodou, tedy ukvapeností nebo nepřipraveností“.

Komise proto doporučila projednávat celou matérii po částech, a s expertním týmem ministerstva se dohodla na dalších jednáních.

Návrh prvních novelizačních bodů bude na začátku příštího týdne odeslán k externí oponentuře hlavnímu autorovi nového občanského zákoníku Karlu Eliášovi. 

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.