Infocentrum

Podle expertů je škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou škodou způsobenou v souvislosti s výkonem těchto profesí a povinnost k její náhradě se řídí přednostně podle pravidel zakotvených v zákoně o advokacii či zákoně o daňovém poradenství; obecná úprava týkající se škody způsobené informací nebo radou podle § 2950 NOZ se tedy neuplatní.

Celé stanovisko včetně odůvodnění naleznete pdf zde.  (341.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.