Infocentrum

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací uspořádalo dne 29. 8. 2011veřejně přístupný seminář k jednomu z institutů nového občanského zákoníku – ke statutu veřejné prospěšnosti. Zástupci odborné právní veřejnosti a neziskových organizací měli možnost zhodnotit současnou legislativní úpravu i navrhované změny.

Seminář zahájil a moderoval náměstek ministra spravedlnosti František Korbel. Úpravu veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku představil hlavní autor kodexu, profesor Karel Eliáš. Své postřehy k navrhované úpravě přednesli výkonný ředitel nadace VIA Jiří Bárta, koordinátorka legislativního centra Zeleného kruhu Petra Humlíčková a člen výboru Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda.   

O dosavadních legislativních pokusech o úpravu statusu veřejné prospěšnosti pohovořil profesor Ivo Telec z brněnské právnické fakulty. S přípravou a návrhem věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti posluchače seznámili vedoucí oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Hana Frištenská a advokát Jaroslav Svejkovský.

 

Seminář zakončila obsáhlá diskuze. K problematice statutu veřejné prospěšnosti se v ní vyjádřili i účastníci semináře, mezi nimiž převažovali právě zástupci neziskových organizací.

 

Program semináře ke stažení zde.

 

Společné prohlášení neziskových organizací podporujících legislativní zakotvení statutu veřejné prospěšnosti

 

 

 

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.