Infocentrum

Ministr spravedlnosti rozeslal do připomínkového řízení návrh nového občanského zákoníku, který má nahradit současný kodex pocházející z roku 1964. V rámci připomínkového řízení se k návrhu může vyjádřit odborná i laická veřejnost, a to do 25. ledna.

Návrh občanského zákoníku momentálně čítá 3020 paragrafů. Vychází z materiálu schváleného vládou v roce 2009, který byl v červnu téhož roku předložen poslanecké sněmovně. Ta však návrh v minulém volebním období neprojednala. Rekodifikační komise vedená profesorem Karlem Eliášem pak do návrhu během podzimu 2010 zapracovala některé dílčí úpravy, které upřesňují či doplňují předchozí text. Z věcného hlediska byl návrh rozšířen o úpravu bytového spoluvlastnictví.

Návrh zákona včetně důvodové zprávy je dostupný na webových stránkách věnovaných občanskému zákoníku obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html.


První část návrhu upravuje právní postavení člověka jako jednotlivce, druhá část se věnuje rodinnému právu. Část třetí upravuje absolutní majetková práva (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem a správa cizího majetku, dědické právo). Čtvrtá část, která z hlediska počtu paragrafů tvoří nejobsáhlejší část návrhu, se zabývá relativními majetkovými právy (vznik, obsah, zajištění a zánik závazků, jednotlivé smluvní typy). Pátá část obsahuje společná, přechodná a závěrečná ustanovení, jež upravují zejména pravidla přechodu ze současné právní úpravy na nový právní pořádek.

Veřejnost může své připomínky k návrhu zasílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

 

4.1.2011                                                                Tereza Palečková, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.