Infocentrum

Ministerstvo spravedlnosti představuje další bod reformy justice – návrh nového občanského zákoníku. Občanský zákoník má sloužit člověku, nikoli státu. To je východisko aktuálního návrhu tohoto kodexu, který sleduje tradiční evropské pojetí úpravy soukromého života a přizpůsobuje se potřebám člověka moderní doby. Výsledkem sjednocení soukromoprávních pravidel do jednoho velkého zákoníku bude uživatelsky příjemný, dobře přehledný a srozumitelný právní předpis.

„Návrh umožňuje lidem, aby se v soukromoprávních situacích chovali přirozeně a zařídili se tak, jak skutečně chtějí. Zároveň dbá zákoník na rozumnou ochranu těch, kteří jsou z  různých důvodů a v různých situacích slabší stranou," uvedl Jiří Pospíšil.

Tradiční evropské občanské zákoníky slouží v některých zemích jako základ soukromého práva desítky či stovky let. Příkladem může být Francie (204 let), Rakousko (197 let) nebo Německo(108 let).

Občanský zákoník lze charakterizovat jako úpravu tradičního a vyzkoušeného pro dnešní dobu, neboli jako návrat k tradičním modelům postavený pro potřeby současného člověka.

Občanský zákoník

Dokument, na kterém ministerstvo ve spolupráci s odbornými a laickými kruhy pracovalo osm let. Od 1. června do 31. srpna 2008 byl v oficiálním připomínkovém řízení, v rámci něhož se k němu mohla vyjádřit nejširší veřejnost.

Návrh kodexu významným způsobem mění dosavadní chápání civilního práva. Oproti stávajícímu zákoníku z roku 1964 je důsledně pojat jako všeobecný předpis soukromého práva respektující vůli a svobodu jednotlivce při utváření vlastního právního postavení.

Nová podoba zákoníku je založena na úpravě tří hlavních okruhů/právních institucí: rodině, vlastnictví a smlouvě.     

V současné době probíhá vypořádání připomínek. Předpokládaný termín předložení návrhu vládě je prosinec 2008.

Tiskový odbor ministerstva spravedlnosti

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.