Infocentrum

(Právo, 2.11.2013) Náhrady za ublížení na zdraví a usmrcení čekají velké změny. Od ledna se totiž ruší tabulky, které v současnosti určují maximální výši odškodnění pro pozůstalé v případech usmrcení osoby jim blízké nebo bolestného a tzv. ztížení společenského uplatnění v důsledku ublížení na zdraví.

Žádné nové tabulky s paušálními částkami se zavádět nebudou. A tvůrci kodexu mají jasno: odškodnění se několikanásobně zvýší. Rodič usmrceného dítěte by tak mohl od viníka nově dostat řádově až milióny korun, namísto dnešní částky 240 tisíc. „To je úplně mimo realitu, to je za lidský život strašně málo,“ upozorňuje Korbel. Nízké jsou podle autorů zákoníku i současné částky za újmu na zdraví. Tak třeba za ochrnutí všech čtyř končetin se platí maximálně 360 tisíc korun, stejně jako za ztrátu sluchu. Pokud někdo někomu zlomí dolní čelist, nezaplatí mu víc, než 2400 korun. Pokud se po 1. lednu strany na výši odškodného nedohodnou, rozhodne o ní soud, který by měl zvážit všechny okolnosti konkrétního případu. Včetně toho, jaký dopad bude mít zranění či smrt na život poškozeného nebo pozůstalých.

V jaké výši by se nové náhrady mohly pohybovat, zatím není úplně jasné. Odborníci v současnosti připravují podpůrnou metodiku, která by měla vycházet i z praxe v zahraničí. Metodika nebude závazná, zainteresovaní v ní však budou moci nalézt inspiraci. Již nyní se ovšem očekává, že zrušení tabulek odškodného a zvýšení náhrad za tento druh nemajetkové újmy budou mít i další efekt. Jelikož je velká část škod na zdraví hrazena z pojištění, lze předpokládat zdražení pojistného. Například u povinného ručení se hovoří o možném nárůstu o deset až dvacet procent.

Klíčové paragrafy:

§ 2958 Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

§ 2959 Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Příklad: Honza je mladým fotbalovým talentem. Patří k nejlepším hráčům první ligy, nakoukl již i do fotbalové reprezentace a v dohledné době by měl přestoupit do prestižního zahraničního klubu. Jednoho dne jej však na přechodu srazí auto a zraní ho tak vážně, že Honza přijde o pravou nohu. Což znamená úplný konec kariéry i doživotní postižení. V současnosti by mohl za ztrátu dolní končetiny dostat odškodné do výše 240 tisíc korun. Po 1. lednu by měla být suma mnohem vyšší. Honza by měl navíc dostat citelně víc peněz než obdobně postižený člověk, pro jehož profesní i osobní život by ztráta nohy neměla tak fatální důsledky.

           

Hodnocení Františka Korbela:

Dnešní tabulkové náhrady vedou k absurdním situacím, všichni asi cítí, že lidské zdraví a život nelze zpaušalizovat do ministerské vyhlášky. Každý případ je jiný a pro řešení sporných případů je tu soud, ne ministr zdravotnictví. Soudy se i dnes odchylují od vyhlášky tam, kde by náhrada podle ní byla spíše urážkou poškozených než skutečnou náhradou. Jinou věcí je nezávazná metodika, která by přispěla hladkému odškodňování poškozených pojišťovnami, pokud se dohodnou a nebudou se chtít soudit. Tu lze jen přivítat, připravuje ji Nejvyšší soud se Společností pro medicínské právo a do Nového roku tu bude.

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.