Infocentrum

(Právo, 2.11.2013) Někdo vám nabourá auto, zničí stoletou rodinnou památku, zraní vašeho psa, zkazí vám dovolenou anebo vás vážně zraní? Nový občanský zákoník těmto situacím nezabrání. Pokud se vám však něco z toho stane po prvním lednu, kdy kodex vstoupí v účinnost, měli byste na tom být o dost lépe než nyní.

Proč? „Nový občanský zákoník posiluje poškozeného,“ odpovídá stručně a jasně advokát a spolutvůrce kodexu František Korbel z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Změna není formální a nespočívá pouze v tom, že se zdvojnásobí počet paragrafů, které se náhradou újmy zabývají. Ale i v jejich obsahu, tedy v úpravě náhrady škody. A to jak majetkové, tak i tzv. nehmotné újmy.

Dnešní právo totiž, slovy Korbela, nemajetkovou újmu podceňuje a prakticky ji nezohledňuje. S výjimkou zásahů do práva na ochranu osobnosti, například ve formě pomluvy v médiích. Nový občanský zákoník to změní. „V celé řadě nových situací se začne hradit nehmotná újma. Jde třeba o cenu zvláštní obliby nebo náhradu za ztrátu radosti z dovolené,“ vyjmenovává příklady advokát.

Kodex nadto upraví současnou praxi, podle které přichází za nehmotnou újmu finanční satisfakce na řadu až jako úplně poslední a přednost mívá třeba omluva. Nový občanský zákoník bude upřednostňovat naopak satisfakci v penězích. A jinak to má být i u hmotné škody. „Skutečná škoda, kterou lze prokázat znalecky, se dnes nahrazuje v penězích. Nově by se měla hradit především uvedením do původního stavu, což bývá pro poškozeného výhodnější,“ vysvětlil Korbel. Ovšem podotkl, že si poškozený bude moci vybrat i variantu „peníze“.

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.