Infocentrum

(Právo, 2.11.2013) Snižuje se odpovědnost za škodu způsobenou tzv. provozní činností. Což je jakýkoli provoz firmy nebo nějakého zařízení, například školy, jejichž účelem je výdělečná činnost.

V současnosti jsou podnikatelé odpovědni za škodu vždy, aniž by na to měla vliv míra úsilí, kterou se snaží vzniku škody zabránit. Výjimkou je pouze situace, když škoda nemá původ v provozu, nebo si ji zavinil sám poškozený. Podle nového občanského zákoníku tomu tak být nemá a rozšiřují se možnosti zproštění odpovědnosti. „Nově se podnikatel zprostí odpovědnosti za škodu tehdy, když prokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke vzniku škody nedošlo,“ vysvětlil Korbel.

Klíčový paragraf: § 2924 Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

Příklad: Stavební firma Hloubíme, s.r.o., provádí u cesty výkop. Její pracovníci si řádně obstarají všechny potřebné dokumenty, které potřebují, a informují se o inženýrských sítích. Získané informace nesvědčí o žádném možném problému a bagr tak zaboří svou lžíci do země. Po několika okamžicích ovšem k překvapení všech poškodí telefonní kabel. V současnosti by provozovatel firmy odpovídal za škodu, byť udělal vše pro to, aby k této situaci nedošlo. Podle nového občanského zákoníku by tomu tak nebylo.

CO SE MĚNÍ: Jiná situace ale bude u tzv. zvlášť nebezpečného provozu, tedy například u chemičky. Její provozovatel bude odpovědný za škodu bez ohledu na to, jakou péči věnoval tomu, aby k ní nedošlo. A odpovídat bude nově i za míru pravděpodobnosti vzniku škody.

Klíčový paragraf: § 2925/2 Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze důvodně poukázat i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení škody provozem.

Příklad: Poblíž kamenolomu stojí rodinný dům, v jehož zdech se opakovaně objevují trhliny. Nespokojení majitelé nemovitosti jsou přesvědčeni, že praskající zdi mají souvislost s odstřelováním kamene v lomu. Pokud by se kvůli tomu obrátili na soud v současnosti a souvislost mezi otřesy a prasklinami by nebyla zcela jistá, s žalobou by neuspěli a nedostali by žádné odškodné. Podle nového občanského zákoníku však bude možné prokázat alespoň určitou míru pravděpodobnosti. Pokud by soud dospěl k závěru, že odstřely kamene přispívají k vzniku trhlin ve zdech alespoň ze 60 procent, provozovatel kamenolomu by vlastníkům domu uhradil 60 procent škody.

Hodnocení Františka Korbela: Sám jsem podobný případ jako advokát zažil. Zastupoval jsem majitele domku, kterému kvůli odstřelům v lomu praskaly zdi. Nicméně ani několik znaleckých posudků nedokázalo potvrdit na 100 %, že praskliny vznikají jen kvůli otřesům.

Jde o otázku příčinné souvislosti, která dnes musí být jistá. Nově postačí, aby byla alespoň pravděpodobná, a nárok na náhradu pak v těchto případech vznikne právě v rozsahu oné pravděpodobnosti. To je velmi rozumné řešení.

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.