Infocentrum

(Miroslav Kynčl, Mediafax, 22.10.2013) Nový občanský zákoník přinese příští rok do českého práva řadu změn, včetně nového pohledu na odškodňování za poškození věci. Od ledna 2014 tak budou mít lidé nárok v mnoha případech na vyšší náhrady a budou moci také žádat i vysoké sumy za zničení věci, ke které měli citový vztah.

Lidé by podle nové legislativy už nemuseli sahat do vlastní peněženky v případě, že jim někdo poškodí jejich věc natolik, že je třeba pořídit novou. V současnosti platí, že lidé mají nárok na náhradu za zničenou část věci v ceně její opravy. To ale v praxi lidem přináší další náklady.

 

Příkladem může být situace, kdy zavezeme svůj automobil do autoservisu, kde ale zničí sedadla. V současnosti by měl poškozený nárok na náhradu odpovídající tržní ceně zničených sedadel, ta je ale kvůli opotřebení a stáří sedadel nižší než cena nových. Jenže nová si musí vlastník automobilu pořídit, aby mohl nadále svůj vůz používat. Nakonec je nucen část ceny, která odpovídá rozdílu mezi tržní cenou starých sedadel a sedadel nových, doplatit ze svého. V tomto případě může částka dosahovat až desítek tisíc korun.

 

Podle nového občanského zákoníku by ale v takové situaci byla náhrada od autoopravny stanovena podle toho, kolik musí poškozený k obnovení nebo nahrazení funkce věci vynaložit. To znamená, že autoopravna by musela zaplatit celou cenu nových sedadel v případě, že nebude schopna sehnat starší a opotřebená sedadla cenově odpovídající těm zničeným.

 

Vysoké sumy za poškození nebo zničení věci zvláštního významu

 

Vandalům se také výrazně prodraží, pokud někomu zničí věc, k níž chová zvláštní citové pouto, a to i v případě, že je cena minimální. Nový občasný zákoník totiž v jednom z paragrafů uvádí, že "poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby".

 

Pokud tak někdo například úmyslně zničí milostný dopis, který si poškozený uchovával po svém zesnulém druhovi a má pro něj tak mimořádný osobní význam, může být vandal na základě důkazů a okolností v důsledku povinen mu vyplatit náhradu i v řádech desítek tisíc korun.

 

Zavrženíhodné jednání zvýší celkovou sumu náhrady

 

Speciálním případem, kterému nový občanský zákoník také věnuje pozornost, je zvláště zavrženíhodné jednání vandala. "V takovém případě se všem, kteří takovou škodu důvodně pociťují jako jinak neodčinitelné osobní neštěstí, nahradí nejen újma majetková, ale i nemajetková," popisuje ministerstvo spravedlnosti na svém výkladovém webu k novému občanskému zákoníku s tím, že příkladem takového jednání může být například to, když opilý násilník popadne milovaného psa cizí rodiny a před jejími zraky ho brutálně utýrá.

 

"V příkladu brutálně utýraného psa nahradí škůdce nejen jeho cenu, jakož i cenu zvláštního citového vztahu k němu, ale navíc odškodní i způsobený psychický otřes," vysvětluje nová práva ministerstvo. V uvedeném případě by pachatel, který utýral zvíře, byl současně i trestně odpovědný.

 

Převzaté texty nevyjadřují názor Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.