Věcná práva

Převzaté texty nevyjadřují názor ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články k věcným právům

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) zveřejnila další výkladové stanovisko, které se týká právního režimu jednotek v domě. Plyne z něj, že od 1. ledna 2014 bude vlastník jednotky vzniklé před...

Číst více

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy dnes zveřejnila další čtyři výkladová stanoviska, na nichž se shodli členové Expertní skupiny:Zaprvé jde o stanovisko k formě plné moci při zastoupení na valné hromadě, členské...

Číst více

(Filip Čabart, epravo.cz, 20.12.2013)

Jednou z mnoha novinek, které přinese nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), je...

Číst více

(Jakub Dohnal, Ondřej Reiser, epravo.cz, 21.11.2013)

Mnozí již zaregistrovali, že po rekodifikaci dojde v roce 2015 ke zrušení předkupního práva...

Číst více

(Luboš Nevrkla, epravo.cz, 19.11.2013)

V současnosti je režim nabývání vlastnického práva od převodce ‑ nevlastníka nastaven odchylně dle toho, zda se...

Číst více

(Jarmila Tornová, epravo.cz, 14.11.2013)

Bude možné si po účinnosti nového občanského zákoníku platně sjednat propadnou...

Číst více

(František Korbel, Dana Prudíková, iDnes.cz, 30.10.2013)

Podle stávajícího občanského zákoníku je zvíře jen věc. Od ledna se podle nového občanského...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.