Věcná práva

Převzaté texty nevyjadřují názor ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články k věcným právům

(Petr Švadlena, Lukáš Eppich, epravo.cz, 29.7.2013)

Princip právní jistoty vyplývající z konceptu materiálně chápaného právního státu, který je zakotven...

Číst více

(Eva Bartůňková, epravo.cz, 22.7.2013)

Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který přináší některé změny v..

Číst více

(Lumír Sweich, ekonom.cz, 12.6.2013)

Jak se změny dle zákona č. 89/2012, (nový) občanský zákoník, dotýkají problematiky...

Číst více

(Lumír Swiech, Ekonom, 6.6.2013)

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti od začátku příštího roku, zásadním způsobem rozšíří...

Číst více

Podle stanoviska Expertní komise kanceláře pro aplikaci nové civilní legislativy jde při převodu vlastnického práva k věci se současným zřízením služebnosti k této věci o jediné právní jednání, které je, za předpokladu, že strany...

Číst více

(Obec & finance, 17.6.2013)

Rozhovor s Mgr. Františkem Korbelem, Ph. D, náměstkem ministra spravedlnosti pro...

Číst více

(Petr Bezouška, Obec & finance, 17.6.2013)

Nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) je za dveřmi. Účinným bude od 1. ledna 2014 a...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.