Věcná práva

Převzaté texty nevyjadřují názor ministerstva spravedlnosti ČR.

Související články k věcným právům

(Petr Kolář, epravo.cz, 13.2.2014)

Jednou z novinek, kterou nový občanský zákoník („NOZ“) přináší, je možnost, aby osoba jednající v dobré víře..

Číst více

(Jakub Hanák, epravo.cz, 31.1.2014)

Jako jeden z doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku byl v minulém roce...

Číst více

(Jakub Dohnal, epravo.cz, 30.1.2014)

To, že bude nový občanský zákoník, už konečně víme najisto. Nutnost činit...

Číst více

(František Korbel, Dana Prudíková, Právo & Byznys, 29.1.2014)

Jak jsme již psali v minulých dílech, vlastnictví patří mezi absolutní majetková...

Číst více

Skupina expertů se zabývala otázkou, jaký stroj nebo jiné upevněné zařízení se nestane součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu ve smyslu ustanovení § 508 NOZ, přičemž došla k závěru, že stroji ve smyslu ustanovení §...

Číst více

(Karolina Šubertová, epravo.cz, 22.1.2014)

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č.

Číst více

(Veronika Ryšávková, František Korbel, Dana Prudíková, iDnes.cz, 21.1.2014)

Listí ze sousedova stromu, které vám padá na zahradu, musíte od ledna...

Číst více

loga

 

Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.